Friday, 21 December 2012

Merry Christmas

Is it a gift? asked the cashier, and sloppyly wrapped my tiny purchase in a gigantic sheet of wrapping paper, taped it shut with two hefty pieces of tape and put it in a glossy bag, which in turn was put in a big plastic bag. that's a lot of packing, I said. When I walked away I saw a stack of Love Actually DVD's for sale on the counter.

Is het een kadootje? vroeg de verkoopster, en begon mijn piepkleine aankoop slordig in een gigantisch vel inpakpapier te rollen, plakte het dicht met 2 fikse stukken plakband en stopte het in een glanzend bijenkorfzakje, wat weer in een grote bijenkorf tas ging. das een hoop verpakkingsmateriaal, zei ik. Bij het weglopen zag ik een stapeltje dvd's van Love Actually op de toonbank liggen.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...